Van alle jongeren tot 23 jaar in Nederland hebben er in 2018 428.000 jeugdzorg gekregen, laten cijfers van het CBS zien. Dit is bijna 1 op de 10 jongeren. Vooral jongeren uit Limburg en het noordoosten van ons land krijgen met jeugdzorg te maken.

Er zit sinds 2015 een stijgende lijn in het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt. In 2015 kregen 380.000 jongeren jeugdzorg. In 2018 waren dat er 428.000.

Wat is jeugdzorg?

Jeugdzorg is het geheel van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering en is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, maar kan verlengd worden tot 23 jaar. Meer dan 15.000 jongeren die jeugdzorg krijgen zijn 18 jaar of ouder. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdzorg. Wanneer de zorg door de gemeente direct aan de zorgverlener vergoedt, spreken we van zorg in natura. Jeugdhulp kan ook worden ingekocht met een persoonsgebonden budget. Vorig jaar maakten 20.000 jongeren gebruik van een persoonsgebonden budget, 14.000 van de jongeren ontvingen jeugdhulp in natura.

Op 1 januari 2019 telde Nederland zo’n 3,4 miljoen jongeren van 0 tot 18 jaar. 409.000 jongeren ontvingen jeugdhulp in natura, dat is bijna 1 op de 8 jongeren. Er bestaan grote verschillen in jeugdhulpgebruik tussen gemeenten. 12,5% van de jongeren uit gemeenten in het noordoosten van Nederland en uit Limburg kregen jeugdhulp. In andere gemeenten was het percentage lager: minder dan 7% van de jongeren uit tien gemeenten ontving jeugdhulp.

Jeugdreclassering

40.000 jongeren van 0 tot 18 jaar kregen in 2018 jeugdbescherming. Weer geldt dat er relatief meer zorg werd geboden aan jongeren uit Limburg en het noordoosten van het land. Van de jongeren tussen 12 en 23 jaar kregen er 9.000 jeugdreclassering. Meestal gaat het hier om maar een paar jongeren. In de jeugdregio werken gemeenten samen op het gebied van jeugdzorg. Het blijkt dat vooral in de regio’s rond de vier grote steden relatief veel jongeren door jeugdreclassering worden begeleid. Het CBS heeft geen gegevens op de mogelijke oorzaken van deze verschillen in het gebruik van jeugdzorg. Oorzaken kunnen sociale, economische en politieke aspecten bevatten.