briqwise

Via Briqwise kan men investeren in een veilige vastgoedfinanciering en daarvoor een vaste, relatief hoge maandelijkse rentevergoeding ontvangen. Oprichters Pieter Porte en Frank van Dongen hebben hun ervaring met commerciële internetplatforms en bancaire kennis samengebracht in een onlinemarktplaats waarop investeerders en ondernemers elkaar ontmoeten. Ondernemers lenen geld om hun onderneming te versterken en te laten groeien, hun vastgoed dient voor de investeerders als onderpand.  

Voor welk type investeerders is Briqwise geschikt? 

Van Dongen: Investeerders die 100.000 of meer kunnen inleggen, die meer rendement willen dan ze op een spaarrekening of deposito krijgen, die een vaste rente willen ontvangen, en die zich verder zo weinig mogelijk met hun investering willen bezighouden. Dat is een spannende combinatie, want vooral rendement en risico werken vaak tegen elkaar in. Briqwise biedt een interessant alternatief voor een spaarrekening, waarvan het risico weliswaar verwaarloosbaar is, maar het rendement in feite negatief. Briqwise houdt het risico zo laag mogelijk, maar zet daar juist een goed rendement tegenover. Een investeerder ontvangt via Briqwise een vrijwel risicoloze rente van 6% per jaar. Hoe dat kan? Investeerders via Briqwise lenen geld uit waar grote behoefte aan is: MKB-ondernemer kunnen steeds moeilijker bij de bank terecht voor financiering en zijn bereid investeerders daar een goede rente voor te betalen, omdat ze met hun bedrijf meer winst denken te kunnen maken. 

Hoe kan zo’n investering dan veilig zijn? 

Porte: Er zit een aantal stevige buffers tussen de investeerder en het reilen en zeilen van de ondernemer en de waarde van het vastgoed. De investeerder heeft eigenlijk niets met de situatie van de ondernemer te maken en alleen in extreme situaties met de waarde van diens vastgoed. Zolang de ondernemer zijn maandelijkse renteafdracht en aflossing betaalt is er niets aan de hand. Aangezien Briqwise met name ondernemers financiert met vet op de botten is dit eigenlijk altijd het geval. Mocht een ondernemer onverhoeds niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, dan neemt Briqwise deze betalingen over. Daarbovenop geldt, als uiterste zekerheid, dat wanneer het bedrijfspand per executie moet worden verkocht, de investeerder altijd het eerste recht op hypotheek heeft. Het vastgoed dient dus als onderpand voor de lening. Een veilig onderpand, omdat de lening nooit meer dan 75% bedraagt van de waarde van het vastgoed op het moment dat de lening wordt aangegaan, meestal nog minder.  

Heeft een investeerder veel werk aan zijn vastgoedinvestering? 

Van Dongen: Geld moet voor de belegger werken, niet andersom! In veruit de meeste gevallen verloopt een vastgoedfinanciering probleemloos en heeft de investeerder er geen omkijken naar. Om risico’s af te dekken bouwen we een verzekeringspotje op dat dient als buffer om incidenten op te vangen. Hoe meer de portefeuille van Briqwise groeit, hoe groter de buffer. We zijn bovendien flexibel: als een investeerder van zijn lening af wil, kunnen we naar een vervanger zoeken.  

Waarin onderscheidt Briqwise zich?  

Porte: Briqwise is zorgvuldig en transparant. We beoordelen kredieten zeer gedegen, wat de kans op betalingsachterstanden en defaults duidelijk beperkt. We werken via internet, dat drukt de kosten. Er is geen duur grachtenpand. Financieren blijft wel mensenwerk en we zetten ons in om zowel met de investeerders als de ondernemers in een prettige sfeer samen te werken. 

Is het gebrek aan spreiding niet riskant?  

Van Dongen: Veel investeerders maken zich zorgen om de spreiding bij vastgoedfinancieringen. Spreiding maakt een beleggingsportefeuille minder beweeglijk, terwijl het rendement daar niet onder hoeft te lijden. Bekend is de klassieke spreiding tussen aandelen en obligaties. Het gaat erom beleggingscategorieën te combineren die verschillend op economische en politieke omstandigheden reageren, zodat het koersverloop zo weinig mogelijk correleert. In het algemeen geldt: hoe riskanter de beleggingsproducten, hoe groter het belang van spreiding. 

Porte: “Bij Briqwise belegt de investeerder weliswaar slechts in één object, maar omdat het risico zo laag is, is dat geen probleem. Een spaarder houdt zich toch ook niet met spreiding bezig? Veel van onze investeerders hebben trouwens ook een portefeuille met aandelen, obligaties en vastgoed. In zo’n geval draagt Briqwise juist uitstekend aan de spreiding van hun investeringen bij!  

Speelt de persoonlijkheid van de investeerders nog een rol?  

Van Dongen: “De keuze voor een belegging wordt grotendeels door de persoon van de belegger bepaald. Hoeveel risico wil hij dragen? Hoeveel binding heeft hij met zijn beleggingen? Hoeveel tijd wil hij eraan besteden? We besparen hem in elk geval veel tijd en energie. Het grootste deel van onze investeerders zijn zelf ondernemer geweest en vinden het prettig om andere ondernemers te helpen. Dat geeft een extra, persoonlijke dimensie aan hun vastgoedinvestering.