SRO zorgt voor beweging in de wijk

2020-07-06T11:03:40+00:00

Nederland in beweging krijgen en houden is geen eenvoudige klus. Door (onder meer) buurtsportcoaches in te zetten draagt SRO in Amersfoort een flink steentje bij aan dat doel. Deze coaches weten de doelgroep en het aanbod op innovatieve wijze aan elkaar te koppelen en steeds meer mensen te laten sporten. Sjamana Wijsmuller en Jan Hardeman leggen uit hoe SRO dat doet, in opdracht van de gemeente.

SRO zorgt voor beweging in de wijk2020-07-06T11:03:40+00:00

Buurt en professionals trekken samen op in de coronacrisis

2020-07-29T19:04:51+00:00

Lokalis en DOCK waren al belangrijke partners voor zorg en welzijn in Utrecht, maar de samenwerking heeft zich tijdens de coronacrisis nog geïntensiveerd. Beide organisaties werken vanuit de basis: het dagelijkse leven van bewoners en gezinnen in hun wijk. Lokalis richt zich op individuele en collectieve hulp: gezinnen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld financiën, opvoeding en veiligheid. “De omgeving, zoals buurt en school, kan daar heel helpend in zijn. Daarin treffen wij DOCK,” aldus Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis. De opdracht van DOCK is ‘sociaal makelen’. René Verkuylen, bestuurder van DOCK zegt: “Wij bemiddelen tussen formele en informele krachten in stadswijken en kennen de kanalen. Als verbinder hebben we de mogelijkheid om gezinnen in contact te brengen met partners in het buurtnetwerk.”

Buurt en professionals trekken samen op in de coronacrisis2020-07-29T19:04:51+00:00

Hoog tijd voor een nieuw financieel stelsel

2020-07-06T06:44:32+00:00

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire van vorig jaar heeft Staatssecretaris Alexandra van Huffelen een aanbiedingsbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin adviseert zij om publiek gefinancierde kinderopvang aan te bieden aan alle ouders ter vervanging van o.a. de kinderopvangtoeslag. Zij wijst er in die brief tevens op dat het maatschappelijk belang van kinderopvang, zowel voor de ontwikkeling van een kind als voor de arbeidsmarkt, wordt onderschat.

Hoog tijd voor een nieuw financieel stelsel2020-07-06T06:44:32+00:00

Verbetering jeugdzorg urgent en noodzakelijk

2020-07-06T06:28:34+00:00

In 2015 heeft een decentralisatie plaatsgevonden van de jeugdzorg, die nu in zijn geheel onder verantwoordelijkheid valt van de gemeentes. De achterliggende gedachte was dat er een betere verbinding zou komen met andere, op preventie gerichte gemeentedomeinen, zoals jeugdgezondheidszorg, schuldhulpverlening en sociaal-maatschappelijk werk. Er zou dan een samenhangender ondersteuning aan gezinnen kunnen worden geboden.

Verbetering jeugdzorg urgent en noodzakelijk2020-07-06T06:28:34+00:00

Help! De jeugd beweegt nog steeds veel te weinig

2020-07-28T06:50:46+00:00

De gevolgen van te weinig bewegen zijn niet mals. De kans om op termijn gezondheidsklachten te ontwikkelen, neemt flink toe. Bovendien is de ontwikkeling van de motoriek onvoldoende. Noor Willemsen, specialist fit & gezond met als thema gedragsverandering en beweegstimulering bij de jeugd bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen, stelt dat motorisch minder vaardig zijn kan leiden tot minder zelfvertrouwen in bewegen.

Help! De jeugd beweegt nog steeds veel te weinig2020-07-28T06:50:46+00:00

Incontinentie bij mannen vaak nog een taboe, veel oplossingen voorhanden

2020-07-30T16:29:57+00:00

Eén op de vijf mannen boven de 65 jaar heeft last van ongewild urineverlies. Omdat mannen hier vaak jarenlang mee blijven tobben voordat zet de stap naar de huisarts zetten, wordt hun kwaliteit van leven lager. Het hoort nu eenmaal bij de gevorderde leeftijd en er kan toch weinig aan worden gedaan, denkt men. En dan is er ook het schaamtegevoel om er mee naar buiten te komen. Tine van den Bos is voorzitter van patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All, die hier verandering in wil aanbrengen.

Incontinentie bij mannen vaak nog een taboe, veel oplossingen voorhanden2020-07-30T16:29:57+00:00

Levensecht leren

2020-07-05T19:50:06+00:00

De weken zonder reguliere kinderopvang waren druk. Combineren van werk, gezin en huishouden deed een behoorlijk beroep op de veerkracht van ouders. En hun geduld. Maar wat heeft iedereen zijn best gedaan. Stap voor stap hervatten we na deze periode van thuis, thuis en nog eens thuis, het gewone leven. We zijn blij er weer meer op uit te mogen, weliswaar langs de meetlat van anderhalve meter. Want veiligheid is het leidende principe en zoals het zich nu laat aanzien, blijft dit voorlopig nog wel even zo. Dit zou kunnen pleiten voor ‘meer thuis’, ook in het nieuwe normaal. Het ging tenslotte toch best prima? Of hebben kinderen meer nodig dan de veiligheid van thuis? Alles leidt tot die ene vraag: waarom kinderopvang? Humankind kinderopvang en -ontwikkeling komt met overtuigende bewijsvoering.

Levensecht leren2020-07-05T19:50:06+00:00

Seksuele problemen vaak te verhelpen

2020-07-05T19:18:43+00:00

Veel mannen lijden aan ‘erectiele disfunctie’, waardoor ze geen bevredigend seksueel leven leiden. Door schaamte komt een deel van hen niet bij een arts. Bert Jan de Boer van Mannenkliniek De Boer is huisarts en medisch seksuoloog met een missie. Hij wil laagdrempelig zo veel mogelijk mannen helpen. Zijn praktijk ligt op een onopvallende plaats midden in het land, Bilthoven, en omdat hij huisarts is hoeven zijn klanten niet eerst te worden doorverwezen. De schroom wordt daardoor al wat minder.

Seksuele problemen vaak te verhelpen2020-07-05T19:18:43+00:00

PGO wordt kern van digitalisering gezondheidszorg

2020-07-06T08:03:32+00:00

Vanaf 1 juli heeft de patiënt wettelijk het recht zelf zijn medische dossiers te beheren. Elke zorgverlener moet die dan digitaal aanleveren. Volgens Jan van der Beek, directeur van Zorg- ICT en PGO-leverancier CarePoint, wordt dat een belangrijk markeerpunt op het pad naar verdere digitalisering, die hij essentieel acht voor het op peil houden van onze uitstekende gezondheidszorg.

PGO wordt kern van digitalisering gezondheidszorg 2020-07-06T08:03:32+00:00