De volatiliteit in de markten biedt kansen om duurzamer te gaan beleggen

2020-05-13T11:00:02+00:00

State Street Global Advisors is de op twee na grootste vermogensbeheerder ter wereld, maar werkt vooral met institutionele beleggers samen. Daarom is de naamsbekendheid bij particuliere beleggers niet heel groot. De ETF’s die State Street aanbiedt zijn echter zeer toegankelijk voor iedereen. “ETF’s worden op de beurs verhandeld en kunnen dus door iedereen met een beleggingsrekening worden gekocht,” zegt Philippe Roset, hoofd SPDR ETF’s bij State Street Nederland.

De volatiliteit in de markten biedt kansen om duurzamer te gaan beleggen2020-05-13T11:00:02+00:00

Slim autodelen helpt mobiliteitsbeleid realiseren

2020-04-15T15:24:09+00:00

Ondanks voortdurende investeringen in onze infrastructuur nemen de files rondom de grote steden maar niet af. Om verder dichtslibben te voorkomen is een slimmer gebruik van onze vervoermiddelen hard nodig. Met het massale gebruik van MaaS-apps moet dat in de toekomst mogelijk worden en tegelijkertijd kunnen we daardoor een duurzaamheidslag maken. Maar zover is het nog niet en er zijn meer opties. Peter de Jong is directeur van WeGo, een Amsterdams bedrijf dat geavanceerde technologie aanbiedt voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van deelauto’s.

Slim autodelen helpt mobiliteitsbeleid realiseren2020-04-15T15:24:09+00:00

Verplichte zorg over twee nieuwe wetten verdeeld

2020-04-20T11:51:52+00:00

Sinds 1 januari is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wzd regelt de rechten van ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke handicap als er sprake is van gedwongen handelingen, de Wvggz gaat over de rechten van psychiatrische patiënten aan wie verplichte zorg is opgelegd. De Bopz was uit de tijd geraakt; het is een opnamewet en gold alleen binnen de muren van gesloten instellingen.

Verplichte zorg over twee nieuwe wetten verdeeld 2020-04-20T11:51:52+00:00

Vecore maakt effectief en duurzaam autodelen mogelijk

2020-04-15T15:03:55+00:00

Een van de oplossingen voor het dagelijkse fileprobleem is autodelen. Nu staan de meeste auto’s het grootste deel van de dag stil maar als het autodelen echt van de grond komt, kan het autobezit een stuk omlaag. Voordat het zover is moeten er nog wat wel wat hobbels worden genomen. Reinald Bronkhorst is directeur van Vecore, een bedrijf dat autodeelsoftware en hardware heeft ontwikkeld waarmee de autovloot grootschalig kan worden verduurzaamd.

Vecore maakt effectief en duurzaam autodelen mogelijk 2020-04-15T15:03:55+00:00

Steile leercurve doortrekken

2020-04-15T14:54:15+00:00

Voor het Klimaatakoord of voor het Urgendavonnis werd heel moeilijk gedaan over de benodigde investeringen om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Het moest wel kosten efficiënt zijn en niet te duur. Met de andere opbrengsten, zoals een schonere lucht, minder ziektekosten, meer biodiversiteit en meer natuur, werd geen rekening gehouden. Het is dan duidelijk dat klimaatverandering niet als een crisis wordt behandeld, maar gewoon als een onderwerp waar ook iets mee moet.

Steile leercurve doortrekken 2020-04-15T14:54:15+00:00

Mobility as a Service; mobiliteitsoplossingen voor vastlopend Nederland – deel 2

2020-04-15T14:16:26+00:00

Een belangrijke reden voor de overheid om voor de MaaS-pilots te kiezen is om in de praktijk te gaan toetsen of alle aannames over wat MaaS zou kunnen betekenen voor de verbetering en verduurzaming van de mobiliteit ook daadwerkelijk kunnen gaan werken. Julie van Heteren is programmamanager van het Smart Mobility Platform bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Zij is betrokken bij het opzetten en uitwerken van het platform Smart Mobility om hiermee de regiopartners te helpen bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Een van de thema’s van Smart Mobility is MaaS.

Mobility as a Service; mobiliteitsoplossingen voor vastlopend Nederland – deel 2 2020-04-15T14:16:26+00:00

Mobility as a Service; mobiliteitsoplossingen voor vastlopend Nederland – deel 1

2020-04-15T14:11:23+00:00

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn goede infrastructuur. We beschikken immers over een, zeker in de Randstad, zeer fijnmazig wegennet en OV-netwerk. Toch worden de dagelijkse files langer en heeft het OV steeds meer moeite om het stijgende reizigersaanbod goed te verwerken. We lopen tegen de grenzen van onze vervoerscapaciteit aan.

Mobility as a Service; mobiliteitsoplossingen voor vastlopend Nederland – deel 1 2020-04-15T14:11:23+00:00

Wet verplichte ggz: betere positie naaste en familievertrouwenspersoon

2020-04-21T08:21:41+00:00

“Het is belangrijk dat de nieuwe ‘Wet verplichte ggz’ (Wvggz) er is gekomen, wij zijn er een voorstander van. Het is de eerste keer dat de familie èn de familievertrouwenspersoon een wettelijke positie krijgen in de geestelijke gezondheidszorg”, zegt Rob Jongejans, directeur van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Volgens Jongejans leidt betrokkenheid van familie meestal tot betere resultaten voor de patiënt, onderzoek heeft dit bevestigd en daar bestaat ook in de ggz al jaren overeenstemming over. Familievertrouwenspersonen kunnen deze betrokkenheid ondersteunen.

Wet verplichte ggz: betere positie naaste en familievertrouwenspersoon 2020-04-21T08:21:41+00:00

“Lease Result biedt organisaties passende mobiliteitsoplossingen ”

2020-04-15T13:52:51+00:00

Organisaties die willen verduurzamen, kunnen grote stappen maken als ze hun wagenpark zo efficiënt mogelijk gaan inzetten en overstappen op elektrische auto’s. Maar in de praktijk blijken veel bedrijven huiverig voor een radicale transitie. Er is zoveel verschillend aanbod, wat past het beste bij een onderneming? Wilma van Veldhuisen is directeur bij Lease Result, expert op het gebied van wagenparkbeheer en leasing en geeft gerichte mobiliteitsadviezen.

“Lease Result biedt organisaties passende mobiliteitsoplossingen ”2020-04-15T13:52:51+00:00