Duurzame Econmie

Duurzame Economie

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE CLIQUES

SRO zorgt voor beweging in de wijk

juli 6th, 2020|

Nederland in beweging krijgen en houden is geen eenvoudige klus. Door (onder meer) buurtsportcoaches in te zetten draagt SRO in Amersfoort een flink steentje bij aan dat doel. Deze coaches weten de doelgroep en het aanbod op innovatieve wijze aan elkaar te koppelen en steeds meer mensen te laten sporten. Sjamana Wijsmuller en Jan Hardeman leggen uit hoe SRO dat doet, in opdracht van de gemeente.

Buurt en professionals trekken samen op in de coronacrisis

juli 6th, 2020|

Lokalis en DOCK waren al belangrijke partners voor zorg en welzijn in Utrecht, maar de samenwerking heeft zich tijdens de coronacrisis nog geïntensiveerd. Beide organisaties werken vanuit de basis: het dagelijkse leven van bewoners en gezinnen in hun wijk. Lokalis richt zich op individuele en collectieve hulp: gezinnen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld financiën, opvoeding en veiligheid. “De omgeving, zoals buurt en school, kan daar heel helpend in zijn. Daarin treffen wij DOCK,” aldus Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis. De opdracht van DOCK is ‘sociaal makelen’. René Verkuylen, bestuurder van DOCK zegt: “Wij bemiddelen tussen formele en informele krachten in stadswijken en kennen de kanalen. Als verbinder hebben we de mogelijkheid om gezinnen in contact te brengen met partners in het buurtnetwerk.”

Hoog tijd voor een nieuw financieel stelsel

juli 6th, 2020|

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire van vorig jaar heeft Staatssecretaris Alexandra van Huffelen een aanbiedingsbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin adviseert zij om publiek gefinancierde kinderopvang aan te bieden aan alle ouders ter vervanging van o.a. de kinderopvangtoeslag. Zij wijst er in die brief tevens op dat het maatschappelijk belang van kinderopvang, zowel voor de ontwikkeling van een kind als voor de arbeidsmarkt, wordt onderschat.

Incontinentie bij mannen vaak nog een taboe, veel oplossingen voorhanden

juli 5th, 2020|0 Comments

Eén op de vijf mannen boven de 65 jaar heeft last van ongewild urineverlies. Omdat mannen hier vaak jarenlang mee blijven tobben voordat zet de stap naar de huisarts zetten, wordt hun kwaliteit van leven lager. Het hoort nu eenmaal bij de gevorderde leeftijd en er kan toch weinig aan worden gedaan, denkt men. En dan is er ook het schaamtegevoel om er mee naar buiten te komen. Tine van den Bos is voorzitter van patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All, die hier verandering in wil aanbrengen.

Levensecht leren

juli 5th, 2020|0 Comments

De weken zonder reguliere kinderopvang waren druk. Combineren van werk, gezin en huishouden deed een behoorlijk beroep op de veerkracht van ouders. En hun geduld. Maar wat heeft iedereen zijn best gedaan. Stap voor stap hervatten we na deze periode van thuis, thuis en nog eens thuis, het gewone leven. We zijn blij er weer meer op uit te mogen, weliswaar langs de meetlat van anderhalve meter. Want veiligheid is het leidende principe en zoals het zich nu laat aanzien, blijft dit voorlopig nog wel even zo. Dit zou kunnen pleiten voor ‘meer thuis’, ook in het nieuwe normaal. Het ging tenslotte toch best prima? Of hebben kinderen meer nodig dan de veiligheid van thuis? Alles leidt tot die ene vraag: waarom kinderopvang? Humankind kinderopvang en -ontwikkeling komt met overtuigende bewijsvoering.

Seksuele problemen vaak te verhelpen

juli 5th, 2020|0 Comments

Veel mannen lijden aan ‘erectiele disfunctie’, waardoor ze geen bevredigend seksueel leven leiden. Door schaamte komt een deel van hen niet bij een arts. Bert Jan de Boer van Mannenkliniek De Boer is huisarts en medisch seksuoloog met een missie. Hij wil laagdrempelig zo veel mogelijk mannen helpen. Zijn praktijk ligt op een onopvallende plaats midden in het land, Bilthoven, en omdat hij huisarts is hoeven zijn klanten niet eerst te worden doorverwezen. De schroom wordt daardoor al wat minder.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE CLIQUES

SRO zorgt voor beweging in de wijk

juli 6th, 2020|

Nederland in beweging krijgen en houden is geen eenvoudige klus. Door (onder meer) buurtsportcoaches in te zetten draagt SRO in Amersfoort een flink steentje bij aan dat doel. Deze coaches weten de doelgroep en het aanbod op innovatieve wijze aan elkaar te koppelen en steeds meer mensen te laten sporten. Sjamana Wijsmuller en Jan Hardeman leggen uit hoe SRO dat doet, in opdracht van de gemeente.

Buurt en professionals trekken samen op in de coronacrisis

juli 6th, 2020|

Lokalis en DOCK waren al belangrijke partners voor zorg en welzijn in Utrecht, maar de samenwerking heeft zich tijdens de coronacrisis nog geïntensiveerd. Beide organisaties werken vanuit de basis: het dagelijkse leven van bewoners en gezinnen in hun wijk. Lokalis richt zich op individuele en collectieve hulp: gezinnen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van bijvoorbeeld financiën, opvoeding en veiligheid. “De omgeving, zoals buurt en school, kan daar heel helpend in zijn. Daarin treffen wij DOCK,” aldus Marenne van Kempen, bestuurder van Lokalis. De opdracht van DOCK is ‘sociaal makelen’. René Verkuylen, bestuurder van DOCK zegt: “Wij bemiddelen tussen formele en informele krachten in stadswijken en kennen de kanalen. Als verbinder hebben we de mogelijkheid om gezinnen in contact te brengen met partners in het buurtnetwerk.”

Hoog tijd voor een nieuw financieel stelsel

juli 6th, 2020|

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire van vorig jaar heeft Staatssecretaris Alexandra van Huffelen een aanbiedingsbrief geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin adviseert zij om publiek gefinancierde kinderopvang aan te bieden aan alle ouders ter vervanging van o.a. de kinderopvangtoeslag. Zij wijst er in die brief tevens op dat het maatschappelijk belang van kinderopvang, zowel voor de ontwikkeling van een kind als voor de arbeidsmarkt, wordt onderschat.

Help! De jeugd beweegt nog steeds veel te weinig

juli 6th, 2020|0 Comments

De gevolgen van te weinig bewegen zijn niet mals. De kans om op termijn gezondheidsklachten te ontwikkelen, neemt flink toe. Bovendien is de ontwikkeling van de motoriek onvoldoende. Noor Willemsen, specialist fit & gezond met als thema gedragsverandering en beweegstimulering bij de jeugd bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen, stelt dat motorisch minder vaardig zijn kan leiden tot minder zelfvertrouwen in bewegen.

Incontinentie bij mannen vaak nog een taboe, veel oplossingen voorhanden

juli 5th, 2020|0 Comments

Eén op de vijf mannen boven de 65 jaar heeft last van ongewild urineverlies. Omdat mannen hier vaak jarenlang mee blijven tobben voordat zet de stap naar de huisarts zetten, wordt hun kwaliteit van leven lager. Het hoort nu eenmaal bij de gevorderde leeftijd en er kan toch weinig aan worden gedaan, denkt men. En dan is er ook het schaamtegevoel om er mee naar buiten te komen. Tine van den Bos is voorzitter van patiëntenorganisatie Bekkenbodem4All, die hier verandering in wil aanbrengen.

Levensecht leren

juli 5th, 2020|0 Comments

De weken zonder reguliere kinderopvang waren druk. Combineren van werk, gezin en huishouden deed een behoorlijk beroep op de veerkracht van ouders. En hun geduld. Maar wat heeft iedereen zijn best gedaan. Stap voor stap hervatten we na deze periode van thuis, thuis en nog eens thuis, het gewone leven. We zijn blij er weer meer op uit te mogen, weliswaar langs de meetlat van anderhalve meter. Want veiligheid is het leidende principe en zoals het zich nu laat aanzien, blijft dit voorlopig nog wel even zo. Dit zou kunnen pleiten voor ‘meer thuis’, ook in het nieuwe normaal. Het ging tenslotte toch best prima? Of hebben kinderen meer nodig dan de veiligheid van thuis? Alles leidt tot die ene vraag: waarom kinderopvang? Humankind kinderopvang en -ontwikkeling komt met overtuigende bewijsvoering.

Seksuele problemen vaak te verhelpen

juli 5th, 2020|0 Comments

Veel mannen lijden aan ‘erectiele disfunctie’, waardoor ze geen bevredigend seksueel leven leiden. Door schaamte komt een deel van hen niet bij een arts. Bert Jan de Boer van Mannenkliniek De Boer is huisarts en medisch seksuoloog met een missie. Hij wil laagdrempelig zo veel mogelijk mannen helpen. Zijn praktijk ligt op een onopvallende plaats midden in het land, Bilthoven, en omdat hij huisarts is hoeven zijn klanten niet eerst te worden doorverwezen. De schroom wordt daardoor al wat minder.

U bent niet de enige!

juli 5th, 2020|0 Comments

Last van het nadruppelen na de normale toiletgang? Of plotselinge aandrang en het niet kunnen ophouden van de plas?

Help! De jeugd beweegt nog steeds veel te weinig

juli 6th, 2020|0 Comments

De gevolgen van te weinig bewegen zijn niet mals. De kans om op termijn gezondheidsklachten te ontwikkelen, neemt flink toe. Bovendien is de ontwikkeling van de motoriek onvoldoende. Noor Willemsen, specialist fit & gezond met als thema gedragsverandering en beweegstimulering bij de jeugd bij het Kenniscentrum Sport & Bewegen, stelt dat motorisch minder vaardig zijn kan leiden tot minder zelfvertrouwen in bewegen.

“Ik heb mijn oude leventje terug.”

juli 5th, 2020|

Ger is 66 jaar. Hij is een gepassioneerd natuurfotograaf die geregeld met vrienden te vinden was in de Ardennen of de Eifel. Ger is incontinent na de behandeling van prostaatkanker.

PGO wordt kern van digitalisering gezondheidszorg

juli 5th, 2020|

Vanaf 1 juli heeft de patiënt wettelijk het recht zelf zijn medische dossiers te beheren. Elke zorgverlener moet die dan digitaal aanleveren. Volgens Jan van der Beek, directeur van Zorg- ICT en PGO-leverancier CarePoint, wordt dat een belangrijk markeerpunt op het pad naar verdere digitalisering, die hij essentieel acht voor het op peil houden van onze uitstekende gezondheidszorg.

‘Buiten spelen moet voor elk kind mogelijk worden’

juli 5th, 2020|

In 2018 hebben een groot aantal partijen, samen met de Rijksoverheid, in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken dat we in Nederland in 2040 een stuk gezonder moeten leven. Overgewicht terugdringen is daarin een belangrijke pijler. Het is nodig dat we met z’n allen meer gaan sporten en bewegen, dat begint al bij spelen door de jongste jeugd. De branchevereniging Spelen & Bewegen zet zich hier nadrukkelijk voor in. Michiel van Campen is voorzitter.

VAN JEUGDZORG NAAR FAMILIEZORG VOOR EFFECTIEVERE HULP

juli 5th, 2020|0 Comments

De transformatie van de jeugdzorg is nog in volle gang. Te veel jeugdigen doen een beroep op hulp. Het budget van gemeenten staat onder grote druk. De grenzen zijn bereikt. De behoefte aan een duurzaam effect van financieel haalbare jeugdzorg neemt toe: meer voor minder.

CORONA ZET HET PENSIOENSTELSEL OP SCHERP

mei 13th, 2020|0 Comments

De onzekerheid die heerst over de pensioenen in Nederland is versterkt door de coronacrisis. Goede communicatie werkt geruststellend. “Het gaat om de resultaten op de lange termijn”, zegt Folkert Pama, directeur pensioenen bij a.s.r.

Bedrijfsleven heeft baat bij heldere communicatie over coronamaatregelen

mei 13th, 2020|0 Comments

Om de economische schade van de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, heeft De Nederlandse Bank maatregelen getroffen om de financiële sector goed te laten blijven functioneren. Over het eerste kwartaal van 2020 rapporteerden de Nederlandse banken een stijging in de vraag naar leningen voor ondernemingen. Voor het tweede kwartaal verwachten ze dat de vraag naar bedrijfskrediet ook toeneemt. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben bedrijven meer behoefte aan liquiditeit. Banken moeten genoeg ruimte hebben om leningen te kunnen blijven verstrekken. Omdat na de financiële crisis rond 2008 de kapitaaleisen en liquiditeitsbuffers waren verhoogd, hebben ze nu gelukkig meer geld in kas om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Om de banken meer armslag te geven om krediet te verlenen, verlaagt DNB tijdelijk de vereiste hoogte van de buffers. Hierdoor ontstaat financiële ruimte die de banken kunnen gebruiken om de Nederlandse economie te ondersteunen, wat een extra kredietverlening van 200 miljard euro kan opleveren.

Doorlopen met stressklachten vergroot de kans op burn-out

mei 13th, 2020|0 Comments

Nu we massaal thuiswerken stuiten we op een nieuw probleem. Stress en psychische klachten nemen volgens recente onderzoeken toe. Een alarmerend signaal dat niet genegeerd mag worden. Doorlopen met stressklachten vergroot de kans op overspannenheid en burn-out, en zorgt voor langdurige uitval. Stresspreventie is daarom het antwoord op een eventuele burn-outgolf als gevolg van de coronacrisis.

De voor- en nadelen van onderwijs in coronatijd

mei 13th, 2020|0 Comments

Het anticiperen op de coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor het onderwijs, dat na de landelijke schoolsluiting in no-time over moest gaan van fysiek, klassikaal lesgeven naar onderwijs op afstand, waarbij een groot beroep op het organisatorisch vermogen moest worden gedaan en de al dan niet aanwezige ICT-vaardigheden. Hoe werd deze hectische periode, waarvan het gedeeltelijke einde nu in zicht lijkt, ervaren door onderwijsorganisaties, docenten en leerlingen? Eva van de Sande, docent en onderzoeker Onderwijskunde en Pedagogiek aan de Radboud Universiteit en programmamanager Digitale Geletterdheid bij Edux en Anko van Hoepen, vice-voorzitter van de PO Raad (Primair Onderwijs), laten hun licht schijnen op de afgelopen hectische maanden.

HEY! JOIN OUR COMMUNITY

Mis nooit meer de laatste cliques

Wekelijks houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, de tofste podcast en meest spraakmakende events. Altijd over de Clique thema’s: Duurzaamheid, Innovatie in de zorg, IT ontwikkeling, Leiderschap en Management.

Clique Thema’s

Duurzame economie
Lees meer >

Innovatie in de zorg
Lees meer >

IT ontwikkelingen
Lees meer >

Leiderschap & management
Lees meer >