Duurzame Econmie

Duurzame Economie

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE CLIQUES

CORONA ZET HET PENSIOENSTELSEL OP SCHERP

mei 13th, 2020|

De onzekerheid die heerst over de pensioenen in Nederland is versterkt door de coronacrisis. Goede communicatie werkt geruststellend. “Het gaat om de resultaten op de lange termijn”, zegt Folkert Pama, directeur pensioenen bij a.s.r.

Bedrijfsleven heeft baat bij heldere communicatie over coronamaatregelen

mei 13th, 2020|

Om de economische schade van de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, heeft De Nederlandse Bank maatregelen getroffen om de financiële sector goed te laten blijven functioneren. Over het eerste kwartaal van 2020 rapporteerden de Nederlandse banken een stijging in de vraag naar leningen voor ondernemingen. Voor het tweede kwartaal verwachten ze dat de vraag naar bedrijfskrediet ook toeneemt. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben bedrijven meer behoefte aan liquiditeit. Banken moeten genoeg ruimte hebben om leningen te kunnen blijven verstrekken. Omdat na de financiële crisis rond 2008 de kapitaaleisen en liquiditeitsbuffers waren verhoogd, hebben ze nu gelukkig meer geld in kas om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Om de banken meer armslag te geven om krediet te verlenen, verlaagt DNB tijdelijk de vereiste hoogte van de buffers. Hierdoor ontstaat financiële ruimte die de banken kunnen gebruiken om de Nederlandse economie te ondersteunen, wat een extra kredietverlening van 200 miljard euro kan opleveren.

Doorlopen met stressklachten vergroot de kans op burn-out

mei 13th, 2020|

Nu we massaal thuiswerken stuiten we op een nieuw probleem. Stress en psychische klachten nemen volgens recente onderzoeken toe. Een alarmerend signaal dat niet genegeerd mag worden. Doorlopen met stressklachten vergroot de kans op overspannenheid en burn-out, en zorgt voor langdurige uitval. Stresspreventie is daarom het antwoord op een eventuele burn-outgolf als gevolg van de coronacrisis.

Fiets altijd veilig, comfortabel en stabiel met 4wieler

mei 13th, 2020|0 Comments

Voor iedereen breekt vroeg of laat het moment aan dat hij of zij niet meer met een veilig en vertrouwd gevoel op z’n tweewieler stapt. Vervelend, want iedereen wilt zo lang mogelijk blijven genieten van mooie fietstochten. Er zijn verschillende alternatieve vervoersmogelijkheden zoals e-bikes of een fiets met drie wielen, maar beide hebben zo hun nadelen, aldus Robert van Hees, eigenaar van 4Wieler.nl.

Infinity College participeert in platform voor online onderwijs

mei 13th, 2020|0 Comments

De coronamaatregelen hadden en hebben een enorme impact op het onderwijs. Van het ene op het andere moment werden de scholen gesloten en moesten er op zeer korte termijn oplossingen worden gevonden om het lesgeven toch doorgang te laten vinden, en wel op afstand. Omdat bijna geen organisatie binnen de onderwijswereld veel ervaring had met digitaal lesgeven kwam er een enorme creativiteit los. Door het hele land ontstonden spontaan werkgroepen en initiatieven van docenten om elkaar te ondersteunen en wegwijs te maken in het digitaal lesgeven.

Solidariteit in bredere kring

mei 13th, 2020|0 Comments

Niet eerder heb ik zoveel attentheid in mijn stadse buurt gezien. De coronacrisis haalt het beste uit buren naar boven. #BlijfThuis betekent dat mensen zich vooral richten op alles in en om hun huis, solidariteit in kleine kring.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE CLIQUES

CORONA ZET HET PENSIOENSTELSEL OP SCHERP

mei 13th, 2020|

De onzekerheid die heerst over de pensioenen in Nederland is versterkt door de coronacrisis. Goede communicatie werkt geruststellend. “Het gaat om de resultaten op de lange termijn”, zegt Folkert Pama, directeur pensioenen bij a.s.r.

Bedrijfsleven heeft baat bij heldere communicatie over coronamaatregelen

mei 13th, 2020|

Om de economische schade van de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, heeft De Nederlandse Bank maatregelen getroffen om de financiële sector goed te laten blijven functioneren. Over het eerste kwartaal van 2020 rapporteerden de Nederlandse banken een stijging in de vraag naar leningen voor ondernemingen. Voor het tweede kwartaal verwachten ze dat de vraag naar bedrijfskrediet ook toeneemt. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben bedrijven meer behoefte aan liquiditeit. Banken moeten genoeg ruimte hebben om leningen te kunnen blijven verstrekken. Omdat na de financiële crisis rond 2008 de kapitaaleisen en liquiditeitsbuffers waren verhoogd, hebben ze nu gelukkig meer geld in kas om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. Om de banken meer armslag te geven om krediet te verlenen, verlaagt DNB tijdelijk de vereiste hoogte van de buffers. Hierdoor ontstaat financiële ruimte die de banken kunnen gebruiken om de Nederlandse economie te ondersteunen, wat een extra kredietverlening van 200 miljard euro kan opleveren.

Doorlopen met stressklachten vergroot de kans op burn-out

mei 13th, 2020|

Nu we massaal thuiswerken stuiten we op een nieuw probleem. Stress en psychische klachten nemen volgens recente onderzoeken toe. Een alarmerend signaal dat niet genegeerd mag worden. Doorlopen met stressklachten vergroot de kans op overspannenheid en burn-out, en zorgt voor langdurige uitval. Stresspreventie is daarom het antwoord op een eventuele burn-outgolf als gevolg van de coronacrisis.

Edux groeit mee met de klant

mei 13th, 2020|0 Comments

De huidige crisistijd dwingt opvang- en onderwijsorganisaties tot organisatorische en didactische aanpassingen in een hele korte tijd. Edux adviseert professionals in dit werkveld als onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die de ontwikkeling van 0 tot 21-jarigen centraal stelt. Sanne Maas-van Kaathoven is adviseur bij Edux voor vraagstukken binnen kwaliteitszorg, strategisch beleid, procesmanagement, visie- en innovatietrajecten.

Fiets altijd veilig, comfortabel en stabiel met 4wieler

mei 13th, 2020|0 Comments

Voor iedereen breekt vroeg of laat het moment aan dat hij of zij niet meer met een veilig en vertrouwd gevoel op z’n tweewieler stapt. Vervelend, want iedereen wilt zo lang mogelijk blijven genieten van mooie fietstochten. Er zijn verschillende alternatieve vervoersmogelijkheden zoals e-bikes of een fiets met drie wielen, maar beide hebben zo hun nadelen, aldus Robert van Hees, eigenaar van 4Wieler.nl.

Infinity College participeert in platform voor online onderwijs

mei 13th, 2020|0 Comments

De coronamaatregelen hadden en hebben een enorme impact op het onderwijs. Van het ene op het andere moment werden de scholen gesloten en moesten er op zeer korte termijn oplossingen worden gevonden om het lesgeven toch doorgang te laten vinden, en wel op afstand. Omdat bijna geen organisatie binnen de onderwijswereld veel ervaring had met digitaal lesgeven kwam er een enorme creativiteit los. Door het hele land ontstonden spontaan werkgroepen en initiatieven van docenten om elkaar te ondersteunen en wegwijs te maken in het digitaal lesgeven.

Solidariteit in bredere kring

mei 13th, 2020|0 Comments

Niet eerder heb ik zoveel attentheid in mijn stadse buurt gezien. De coronacrisis haalt het beste uit buren naar boven. #BlijfThuis betekent dat mensen zich vooral richten op alles in en om hun huis, solidariteit in kleine kring.

Verplichte zorg over twee nieuwe wetten verdeeld

april 15th, 2020|0 Comments

Sinds 1 januari is de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). De Wzd regelt de rechten van ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke handicap als er sprake is van gedwongen handelingen, de Wvggz gaat over de rechten van psychiatrische patiënten aan wie verplichte zorg is opgelegd. De Bopz was uit de tijd geraakt; het is een opnamewet en gold alleen binnen de muren van gesloten instellingen.

Edux groeit mee met de klant

mei 13th, 2020|0 Comments

De huidige crisistijd dwingt opvang- en onderwijsorganisaties tot organisatorische en didactische aanpassingen in een hele korte tijd. Edux adviseert professionals in dit werkveld als onderdeel van Wij zijn JONG, een organisatie die de ontwikkeling van 0 tot 21-jarigen centraal stelt. Sanne Maas-van Kaathoven is adviseur bij Edux voor vraagstukken binnen kwaliteitszorg, strategisch beleid, procesmanagement, visie- en innovatietrajecten.

Vergeet de V-curve!

mei 12th, 2020|

Een eerste parallel is onzekerheid over het economisch herstel. Na het uitbreken van de kredietcrisis verwachtten veel economen een ‘V’: een scherpe krimp van de economie, met snel daarna weer een sterk herstel. Ook direct na het uitbreken van de coronacrisis klonk dit geluid. De coronaschok zou weliswaar heftig zijn, maar tijdelijk. Waren de ‘fundamentals’ onder onze economie niet uitstekend? Nog in februari was de werkloosheid extreem laag (2,9%), hadden we maar liefst 23 kwartalen onafgebroken economische groei gezien en was het bbp per inwoner het hoogste ooit gemeten. Met het grootste pensioenvermogen ooit (1560 miljard euro), de hoogste particuliere besparingen ooit (370 miljard euro) ooit en een lage staatsschuld (49% van het bbp) hadden we bovendien de nodige reserves aangelegd. Waarom zouden we niet snel terugkeren naar dat mooie plaatje?

Beton is helemaal zo gek nog niet, vier vragen:

april 30th, 2020|

Als je het vergelijkt met helemaal niet bouwen, dan is het neerzetten van huizen, kantoren, flats, fabrieken en andere constructies altijd slecht voor het milieu. Ongeacht of je beton, steen of hout gebruikt. Bouwen met beton is milieuvriendelijker dan je wellicht zou denken. In Nederland draagt beton voor slechts 1,6 procent bij aan de CO2-emmissie en dan is de productie van cement en wapeningsstaal in het buitenland al meegerekend. Cement is bij het maken van beton het materiaal dat zorgt voor de meeste CO2-uitstoot. Ongeveer 80 procent van de totale emissie van kooldioxide komt namelijk voor rekening van cement. De rest van de CO2-uitstoot is energie voor transport en productie.

Slim autodelen helpt mobiliteitsbeleid realiseren

april 15th, 2020|

Ondanks voortdurende investeringen in onze infrastructuur nemen de files rondom de grote steden maar niet af. Om verder dichtslibben te voorkomen is een slimmer gebruik van onze vervoermiddelen hard nodig. Met het massale gebruik van MaaS-apps moet dat in de toekomst mogelijk worden en tegelijkertijd kunnen we daardoor een duurzaamheidslag maken. Maar zover is het nog niet en er zijn meer opties. Peter de Jong is directeur van WeGo, een Amsterdams bedrijf dat geavanceerde technologie aanbiedt voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van deelauto’s.

Vecore maakt effectief en duurzaam autodelen mogelijk

april 15th, 2020|0 Comments

Een van de oplossingen voor het dagelijkse fileprobleem is autodelen. Nu staan de meeste auto’s het grootste deel van de dag stil maar als het autodelen echt van de grond komt, kan het autobezit een stuk omlaag. Voordat het zover is moeten er nog wat wel wat hobbels worden genomen. Reinald Bronkhorst is directeur van Vecore, een bedrijf dat autodeelsoftware en hardware heeft ontwikkeld waarmee de autovloot grootschalig kan worden verduurzaamd.

Steile leercurve doortrekken

april 15th, 2020|0 Comments

Voor het Klimaatakoord of voor het Urgendavonnis werd heel moeilijk gedaan over de benodigde investeringen om de overgang naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken. Het moest wel kosten efficiënt zijn en niet te duur. Met de andere opbrengsten, zoals een schonere lucht, minder ziektekosten, meer biodiversiteit en meer natuur, werd geen rekening gehouden. Het is dan duidelijk dat klimaatverandering niet als een crisis wordt behandeld, maar gewoon als een onderwerp waar ook iets mee moet.

Mobility as a Service; mobiliteitsoplossingen voor vastlopend Nederland – deel 2

april 15th, 2020|0 Comments

Een belangrijke reden voor de overheid om voor de MaaS-pilots te kiezen is om in de praktijk te gaan toetsen of alle aannames over wat MaaS zou kunnen betekenen voor de verbetering en verduurzaming van de mobiliteit ook daadwerkelijk kunnen gaan werken. Julie van Heteren is programmamanager van het Smart Mobility Platform bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. Zij is betrokken bij het opzetten en uitwerken van het platform Smart Mobility om hiermee de regiopartners te helpen bij de transitie naar duurzame mobiliteit. Een van de thema’s van Smart Mobility is MaaS.

Mobility as a Service; mobiliteitsoplossingen voor vastlopend Nederland – deel 1

april 15th, 2020|0 Comments

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn goede infrastructuur. We beschikken immers over een, zeker in de Randstad, zeer fijnmazig wegennet en OV-netwerk. Toch worden de dagelijkse files langer en heeft het OV steeds meer moeite om het stijgende reizigersaanbod goed te verwerken. We lopen tegen de grenzen van onze vervoerscapaciteit aan.

Wet verplichte ggz: betere positie naaste en familievertrouwenspersoon

april 15th, 2020|0 Comments

“Het is belangrijk dat de nieuwe ‘Wet verplichte ggz’ (Wvggz) er is gekomen, wij zijn er een voorstander van. Het is de eerste keer dat de familie èn de familievertrouwenspersoon een wettelijke positie krijgen in de geestelijke gezondheidszorg”, zegt Rob Jongejans, directeur van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Volgens Jongejans leidt betrokkenheid van familie meestal tot betere resultaten voor de patiënt, onderzoek heeft dit bevestigd en daar bestaat ook in de ggz al jaren overeenstemming over. Familievertrouwenspersonen kunnen deze betrokkenheid ondersteunen.

“Lease Result biedt organisaties passende mobiliteitsoplossingen ”

april 15th, 2020|0 Comments

Organisaties die willen verduurzamen, kunnen grote stappen maken als ze hun wagenpark zo efficiënt mogelijk gaan inzetten en overstappen op elektrische auto’s. Maar in de praktijk blijken veel bedrijven huiverig voor een radicale transitie. Er is zoveel verschillend aanbod, wat past het beste bij een onderneming? Wilma van Veldhuisen is directeur bij Lease Result, expert op het gebied van wagenparkbeheer en leasing en geeft gerichte mobiliteitsadviezen.

HEY! JOIN OUR COMMUNITY

Mis nooit meer de laatste cliques

Wekelijks houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, de tofste podcast en meest spraakmakende events. Altijd over de Clique thema’s: Duurzaamheid, Innovatie in de zorg, IT ontwikkeling, Leiderschap en Management.

Clique Thema’s

Duurzame economie
Lees meer >

Innovatie in de zorg
Lees meer >

IT ontwikkelingen
Lees meer >

Leiderschap & management
Lees meer >