De sociaaleconomische achtergrond van kinderen in een schoolklas kan sterk verschillen, wat ongelijkheid in maatschappelijke kansen teweegbrengt. Ouders met een hoog inkomen of hoog opleidingsniveau ondersteunen hun kinderen thuis doorgaans meer dan ouders met weinig inkomen of opleiding. Dit geldt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs. Bazalt Groep, bestaande uit de onderwijsadviesbureaus Bazalt, HCO en RPCZ, biedt met Expeditie Kansrijk! een traject aan om de kansen gelijker te maken. “Wij stimuleren leraren om kansarme leerlingen hun passie en talenten te helpen ontdekken en ontplooien,“ zeggen bestuurder Annemarie Kaptein en onderwijsadviseur Jan Ververs.

Waarom is Expeditie Kansrijk! ontwikkeld?

Kaptein: “Kansenongelijkheid is een thema dat al lang op de politieke agenda staat. Door corona is de problematiek alleen maar toegenomen, zeker in het onderwijs. Denk maar aan de ongelijke mogelijkheden die kinderen hebben om van huis uit online te leren. Bovendien blijkt het lastig om goed zicht te houden op hoe leerlingen thuis leren. Wij willen leraren handvaten bieden om de gelijkheid van kansen onder hun leerlingen te vergroten.”

Wat willen jullie met het programma bereiken?

Ververs: “Met name bewustwording van de leraren. Het programma is gericht op wat een school kan doen, welk verschil een leraar kan maken in de klas. We baseren ons op onderzoek van Eric Jensen, die in de VS de situatie onderzocht van in armoede opgroeiende kinderen. Uit zijn onderzoek blijkt dat de leraar een grote rol heeft in het stimuleren van gelijke kansen. De leraar kan daar door de juiste mindset invloed op uitoefenen. Door persoonlijker contact te zoeken met zijn leerlingen en sterke, waardevolle relaties met ze aan te gaan, leert hij hun achtergrond, persoonlijkheid en talenten kennen. De leraar kan ook als rolmodel optreden, door zichzelf te laten zien als mens van vlees en bloed, met eigen dilemma’s en problemen. Het gaat erom de afstand met zijn leerlingen te verkleinen.”

Kaptein: “Het gaat er uiteindelijk om dat je als leraar beseft dat je invloed hebt op het zelfvertrouwen van kinderen. Je wilt alle kinderen van je klas op dezelfde manier en met dezelfde mate van aandacht bedienen, en dat is niet altijd even makkelijk. Daarin willen leraren graag geholpen worden.”

Hoe brengen jullie Expeditie Kansrijk! in de praktijk?

Ververs: “We geven leraren en leidinggevenden inzicht in de mindsets die een rol spelen bij het contact met verschillende leerlingen. Samen met de school beslissen we dan over trainingen, coaching on the job en andere mogelijke activiteiten, toegespitst op de wensen van de school en de specifieke problematiek die daar heerst. We vertalen de succesvolle aanpak van Jensen naar de Nederlandse situatie. Het programma staat nu in de steigers, en gaat live in het eerste kwartaal van 2021. “

Ga naar www.iederkindkansrijk.nl voor meer informatie en de expeditie.