Leiderschap & Management

Leiderschap & Management

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE CLIQUES

Daglicht gunstig voor de ogen en de biologische klok

december 4th, 2020|

Iris Huys is een hulpmiddelen leverancier voor ouderen, slechtzienden en blinden, maar ook professionals, hobbyisten en thuiswerkers zijn gebaat bij de optimale verlichting en vergroting uit het ruime assortiment. Al sinds 1987 adviseren zij deze doelgroep om het lezen weer gemakkelijk en toegankelijk te maken. Slechtzienden helpen zij middels lampen, loepen, loeplampen, computeraanpassingen, voorleesapparaten en voor blinden hebben zij ook veel oplossingen met braille. In dit artikel legt low vision specialist Edwin Prosman uit hoe belangrijk goede verlichting is.

Burn-outpreventie voorkomt verbluffend veel uitval

december 4th, 2020|

Een burn-out overvalt mensen in veel gevallen plotseling, en als de eerste signalen zich aandienen is het eigenlijk al te laat. Het kost dan veel tijd, rust en aandacht om weer te herstellen en in het arbeidsproces terug te komen. Voordat er signalen zijn is een burn-out echter al latent aanwezig en behandelbaar. Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) heeft een tool ontwikkeld waarmee het burn-outs al in dit latente stadium ontdekt, en de burn-out zelf met behulp van een kort coachingstraject kan voorkomen. Het NCPSB is momenteel actief op de intensive careafdelingen van ziekenhuizen. Door de enorme stress en werkdruk die daar door corona heersen, is het gevaar van burn-outs onder de medewerkers groot. “Met onze VMC-tool kunnen we de kans op een burn-out inzichtelijk maken. Dat voorkomt verbluffend veel ziekteverzuim,” zegt Theo Immers, chairman van het NCPSB.

Een burn-out benutten als groeikans

december 4th, 2020|

Burn-out is een ziektepatroon waarin lichaam en geest allebei een rol spelen. Hoge eisen stellen aan jezelf, een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen, maar niet luisteren naar signalen die aangeven dat het genoeg is. Als uitputting, pijn, slapeloosheid, depressie en onopgeloste conflicten niet meer te ontkennen zijn, kan er sprake zijn van een burn-out. Een holistische benadering van lichaam en geest is wat nodig is voor een duurzaam resultaat. “Met een ontspannen en pijnvrij lijf ontstaat de geestelijke ruimte om goed naar je situatie te kijken en de oorzaken van de burn-out aan te pakken. Mensen worden zich bewuster van zichzelf en grijpen de crisis aan om authentieker en eerlijker in het leven te gaan staan”, zegt Ketu Bo, oprichter van Lichaamswerk Bergen.

Diagnostiek omtrent prostaatkanker is aanzienlijk verbeterd

november 4th, 2020|0 Comments

Sinds 2019 wordt de MRI-scan ingezet bij het stellen van de diagnose van prostaatkanker. Dit is een belangrijke stap voorwaarts aangezien de MRI in vergelijking met het nemen van biopten aanzienlijk betrouwbaarder is. Toch zijn er nog enige punten van aandacht….

Fit zijn voorkomt ziekte en geeft sneller herstel

november 4th, 2020|0 Comments

Het is logisch dat een fitte patiënt sneller herstelt na een oncologische operatie. Onderzoeken uit binnen- en buitenland wijzen dit ook uit. Binnen de reguliere zorg bieden we (kanker) patiënten, die een operatie moeten ondergaan, echter vooraf nog altijd niet een vastomlijnd programma aan om zo fit mogelijk te kunnen worden.

Werkgeluk na kanker

november 4th, 2020|0 Comments

De diagnose kanker zet de wereld op zijn kop. Uiteraard de wereld van de patiënt om wie het draait. Maar wanneer hij of zij een baan heeft, staat ook de werkgever voor een uitdaging: hoe begeleid ik mijn werknemer bij de diagnose kanker? Een tijd van onzekerheid en veel vragen breekt aan. Hoe hervind je - in goed onderling overleg met je werkgever- je werkgeluk weer na kanker?

Papier- en kartonsector werkt samen aan verduurzaming

november 4th, 2020|0 Comments

Het is algemeen bekend; om de klimaatverandering een halt toe te roepen is het noodzakelijk dat we met z’n allen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugbrengen. De afspraken die daarover zijn gemaakt door diverse sectoren in ons land kregen hun weerslag in het Klimaatakkoord, dat in 2019 is gesloten.

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE CLIQUES

Daglicht gunstig voor de ogen en de biologische klok

december 4th, 2020|

Iris Huys is een hulpmiddelen leverancier voor ouderen, slechtzienden en blinden, maar ook professionals, hobbyisten en thuiswerkers zijn gebaat bij de optimale verlichting en vergroting uit het ruime assortiment. Al sinds 1987 adviseren zij deze doelgroep om het lezen weer gemakkelijk en toegankelijk te maken. Slechtzienden helpen zij middels lampen, loepen, loeplampen, computeraanpassingen, voorleesapparaten en voor blinden hebben zij ook veel oplossingen met braille. In dit artikel legt low vision specialist Edwin Prosman uit hoe belangrijk goede verlichting is.

Burn-outpreventie voorkomt verbluffend veel uitval

december 4th, 2020|

Een burn-out overvalt mensen in veel gevallen plotseling, en als de eerste signalen zich aandienen is het eigenlijk al te laat. Het kost dan veel tijd, rust en aandacht om weer te herstellen en in het arbeidsproces terug te komen. Voordat er signalen zijn is een burn-out echter al latent aanwezig en behandelbaar. Het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out (NCPSB) heeft een tool ontwikkeld waarmee het burn-outs al in dit latente stadium ontdekt, en de burn-out zelf met behulp van een kort coachingstraject kan voorkomen. Het NCPSB is momenteel actief op de intensive careafdelingen van ziekenhuizen. Door de enorme stress en werkdruk die daar door corona heersen, is het gevaar van burn-outs onder de medewerkers groot. “Met onze VMC-tool kunnen we de kans op een burn-out inzichtelijk maken. Dat voorkomt verbluffend veel ziekteverzuim,” zegt Theo Immers, chairman van het NCPSB.

Een burn-out benutten als groeikans

december 4th, 2020|

Burn-out is een ziektepatroon waarin lichaam en geest allebei een rol spelen. Hoge eisen stellen aan jezelf, een groot verantwoordelijkheidsgevoel naar anderen, maar niet luisteren naar signalen die aangeven dat het genoeg is. Als uitputting, pijn, slapeloosheid, depressie en onopgeloste conflicten niet meer te ontkennen zijn, kan er sprake zijn van een burn-out. Een holistische benadering van lichaam en geest is wat nodig is voor een duurzaam resultaat. “Met een ontspannen en pijnvrij lijf ontstaat de geestelijke ruimte om goed naar je situatie te kijken en de oorzaken van de burn-out aan te pakken. Mensen worden zich bewuster van zichzelf en grijpen de crisis aan om authentieker en eerlijker in het leven te gaan staan”, zegt Ketu Bo, oprichter van Lichaamswerk Bergen.

Fit zijn voorkomt ziekte en geeft sneller herstel

november 4th, 2020|0 Comments

Het is logisch dat een fitte patiënt sneller herstelt na een oncologische operatie. Onderzoeken uit binnen- en buitenland wijzen dit ook uit. Binnen de reguliere zorg bieden we (kanker) patiënten, die een operatie moeten ondergaan, echter vooraf nog altijd niet een vastomlijnd programma aan om zo fit mogelijk te kunnen worden.

Werkgeluk na kanker

november 4th, 2020|0 Comments

De diagnose kanker zet de wereld op zijn kop. Uiteraard de wereld van de patiënt om wie het draait. Maar wanneer hij of zij een baan heeft, staat ook de werkgever voor een uitdaging: hoe begeleid ik mijn werknemer bij de diagnose kanker? Een tijd van onzekerheid en veel vragen breekt aan. Hoe hervind je - in goed onderling overleg met je werkgever- je werkgeluk weer na kanker?

Papier- en kartonsector werkt samen aan verduurzaming

november 4th, 2020|0 Comments

Het is algemeen bekend; om de klimaatverandering een halt toe te roepen is het noodzakelijk dat we met z’n allen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugbrengen. De afspraken die daarover zijn gemaakt door diverse sectoren in ons land kregen hun weerslag in het Klimaatakkoord, dat in 2019 is gesloten.

HEY! JOIN OUR COMUNITY

Mis nooit meer de laatste cliques

Wekelijks houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, de tofste podcast en meest spraakmakende events. Altijd over de Clique thema’s: Duurzaamheid, Innovatie in de zorg, IT ontwikkeling, Leiderschap en Management.

Clique Thema’s

Duurzame economie
Lees meer >

Innovatie in de zorg
Lees meer >

IT ontwikkelingen
Lees meer >

Leiderschap & management
Lees meer >

Rondeel drijft duurzaamheid tot het uiterste door: innoveren met reststromen

november 4th, 2020|

De ernstige vogelgriep van 2003 was aanleiding om op een verantwoorder manier kippen te gaan houden dan in de gewone scharrel en legbatterijen gebeurde. De overheid heeft toen in samenwerking met Wageningen en een groot aantal belanghebbenden een breed project opgezet om ‘het pluimveehouden van de toekomst’ vorm te geven. Een van de ideeën was een ronde boerderij waarin alle voordelen voor de kippen, de kippenboeren en de maatschappij konden worden verenigd. Vencomatic Group, de moedermaatschappij van Rondeel, realiseerde dit door de eerste in 2010 in Barneveld te bouwen. “Dit was het keerpunt in de sector naar duurzame landbouw en diervriendelijke huisvesting,” zegt Peter Koelewijn, general manager van Rondeel BV.

Intrinsiek duurzaam verpakken: men neme shampoo…

november 4th, 2020|

Onlangs brachten wij de publicatie The State of Sustainable Packaging uit. Een degelijk werk, al zeg ik het zelf. Laat mij proberen de essentie hiervan samen te vatten aan de hand van een shampoofles.

GRUTTO: nobel vlees tegen voedselverspilling

november 1st, 2020|

Grutto is een idealistisch opgezet platform dat leveranciers van natuurlijk vlees met consumenten in contact brengt. “Bij Grutto koopt men traceerbaar vlees van dieren die een goed en gezond leven hebben gehad, bij boeren die hun vee koesteren”, zegt CEO Berend te Voortwis.

Kwaliteitsborging installatie zonne-energiesystemen voorkomt brandgevaar

november 1st, 2020|0 Comments

Zonne-energie is volledig ingeburgerd als alternatieve, duurzame energiebron. Zonnepanelen zijn consumentenproducten geworden, geleverd en geïnstalleerd door talloze aanbieders. Of een zonnepaneel goed en veilig zijn werk doet, hangt af van de kwaliteit van het systeem én van de manier waarop dat geïnstalleerd is. En dat laatste verdient meer aandacht.

Succesvolle aanpak witwassen met data-science

november 1st, 2020|0 Comments

JADS, de data science-universiteit in Den Bosch, werkt veel samen met bedrijven en organisaties. Binnen het PDEng-programma, een vorm van post-master onderwijs, werken studenten een jaar lang in een bedrijf of organisatie aan een werkbare oplossing voor een probleem waarbij data een doorslaggevende rol speelt. Voorbeeld van zo’n probleem is het bestrijden van witwassen in de financiële sector. Voor het herkennen van verdachte transacties wordt data science met succes ingezet. JADS werkte op dit gebied al samen met de politie en het Openbaar Ministerie, nu toonde ook Van Lanschot Kempen interesse in deze veelbelovende ontwikkeling.

HEY! JOIN OUR COMMUNITY

Mis nooit meer de laatste cliques

Wekelijks houden we je op de hoogte van het laatste nieuws, de tofste podcast en meest spraakmakende events. Altijd over de Clique thema’s: Duurzaamheid, Innovatie in de zorg, IT ontwikkeling, Leiderschap en Management.

Clique Thema’s

Duurzame economie
Lees meer >

Innovatie in de zorg
Lees meer >

IT ontwikkelingen
Lees meer >

Leiderschap & management
Lees meer >