Schoolleiders hebben een belangrijke taak. Zij werken samen met leraren aan de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen en geven vorm aan de school als een werk- en leerplek voor leraren. Daarbij werken zij samen met interne en externe partijen met verschillende verwachtingen en moeten ze verbindingen leggen over verschillen heen. Geen eenvoudige opdracht.

De schoolleider

“Waar competenties vooral individueel zijn, zijn leiderschaps– praktijken bij elkaar horende activiteiten, gericht op een
doel. De schoolleider is daar verantwoordelijk voor, maar die activiteiten doet hij/zij in interactie met anderen. Voor ons is een goede schoolleider iemand die dat overziet, maar die ook een goede balans weet te vinden tussen wat hij/zij individueel doet en samen met anderen. En dat ook nog in relatie tot wat
de context vraagt. Daar zetten wij in onze opleidingen op in, op een sterk praktijkgerichte manier en met veel aandacht voor waarden en persoonlijk leiderschap.” Aan het woord is Monique Keesom-Steenaart: Manager Penta Nova academie voor schoolleiderschap.

Focus op waardengericht werken

“Waarden hebben een belangrijke verbindende en richtinggevende functie. Maar zij kunnen ook botsen. Bewustzijn hiervan is een belangrijke basis voor ontwikkeling. Het is dan ook belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over waarden in relatie tot de dagelijkse praktijk. In het onderwijs aan leerlingen kan zelfbepaling bijvoorbeeld een belangrijke eindwaarde zijn. Maar wat versta je daar met elkaar onder? Als je echt wilt dat leerlingen zichzelf leren kennen en zelf afgewogen beslissingen kunnen nemen in een complexe maatschappij, wat betekent dat dan voor je onderwijs en de inrichting van je organisatie? Wat moet je dan doen? Wat ‘schuurt’ en moet je juist laten? Dat soort gezamenlijke afwegingen, daar gaat het om bij waardengericht werken. Waardengerichte leiders focussen op waarden bij het omgaan met praktijkvraagstukken in scholen en bevorderen waardengerichte interacties.”, zegt collega Inge Andersen, Lector Leiderschap in het Onderwijs, bij Penta Nova.

Voordelen van een netwerkorganisatie

“Het mooie en unieke van Penta Nova is dat wij een netwerk- organisatie zijn, die vanuit zeven hogescholen samenwerkt. En al die verschillende kwaliteiten, onderzoeken, informatie en kennis kunnen we delen en benutten om daar samen beter van te worden. Onze opleidingen ‘Basisbekwaam’ en ‘Vakbekwaam’ zijn onlangs gevisiteerd. We kregen daarbij terug dat de heldere visie op schoolleiderschap, onze waarden- gedrevenheid en professionele samenwerking een duidelijke bijdrage leveren aan de sterke kwaliteit van onze opleidingen. Dat is toch een prachtig compliment”, besluit Keesom-Steenaart.